Добре дошли!


   
Инвестиции в земеделски стопанства                   Малка по мащаби инфраструктура

КАНДИДАТСТВАЙТЕ!


Съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, влязал в сила от 08.02.2018 г. офисът на СНЦ "МИГ ЛОМ" е с работно време от 8:30 до 17:00 часа. От 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден експертите стратегия приемат потенциални кандидати и граждани за консултации по обявени и подлежащи на обявяване мерки по СВОМР. Baner 2

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, 05.06.2024 г.                    Прочети още...

МИГ Лом обявява НОВ първи прием с удължен срок по мярка 4-7.2                                                                                                                                            Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, 10.05.2024 г.                    Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, 07.05.2024 г.                    Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, 11.04.2024 г.                    Прочети още...

Обществено обсъждане на новата Стратегия на МИГ Лом, 29.03.2024 г.
                                                                                                      Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, 03.04.2024 г.                    Прочети още...

МИГ Лом обявява прием по мярка 4-7.2                                         Прочети още...

МИГ Лом обявява прием по мярка 6, втори краен срок                   Прочети още...

Покана за заседание на ОС на МИГ Лом 28.3.2024                        Прочети още...

МИГ Лом прехвърля финанси за неземеделски дейности               Прочети още...

Покана за работна среща по мярка 2-4.2                                       Прочети още...

МИГ Лом сключи нов административен договор с "Агромаги"         Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, 13.02.2024 г.                    Прочети още...

МИГ Лом обявява трети прием по мярка 1-4.1                                 Прочети още...

МИГ Лом сключи два нови договора по най-атрактивната си мярка 6.4.1                                                                                                                                    Прочети още...

МИГ Лом отчита дейността си на общо събрание с филм                Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом, материали за ОС - 07.02.2024 г.                                                                                                                                        Прочети още...

Покана за заседание на ОС на МИГ Лом - 07.02.2024 г.                   Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 15.01.2024 г.                    Прочети още...

Конференция за местната общност                                                  Прочети още...

6235 лева събра МИГ-ЛОМ за две благотворителни каузи                Прочети още...

Празник на МИГ - ЛОМ в снимки                                                  Прочети още...

МИГ - ЛОМ празнува коледа с благотворителен бал                         Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 18.12.2023 г.                    Прочети още...

МИГ Лом сключи пореден договор за изпълнение на проект със земеделски производител                                                                                                               Прочети още...

Информационна среща за прием по Мярка 6 - 14.11.2023 г.              Прочети още...

Информационна среща със земеделски производители - 7.11.2023 г.                                                                                                                                                  Прочети още...

Новата стратегия на МИГ Лом                                                          Прочети още...

Обществено обсъждане на новата стратегия на МИГ Лом                Прочети още...

МИГ ЛОМ синхронизира новата стратегия с нуждите на неправителствения и социалния сектор                                                                                                        Прочети още...

Допитването за новата стратегия с местния бизнес                           Прочети още...

Публичния сектор – „за“ новата стратегия на МИГ-ЛОМ                     Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 20.09.2023 г.                     Прочети още...

ПОКАНА за участие в консултиране и обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Лом                                         Прочети още...

МИГ Лом сключи анекс към административния договор...                 Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 31.08.2023 г.                     Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 21.08.2023 г.                     Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 18.07.2023 г.                     Прочети още...

Инфосреща заинтригува ломчани                                                     Прочети още...

МИГ
Ще прилагаме опит от дунавските страни по подхода “ЛИДЕР“           Прочети още...

Небивал интерес към неземеделските дейности към МИГ-Лом. Подадени 14 проектни предложения на стойност 2 674 252,75 лв.                                    Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 03.07.2023 г.                      Прочети още...

МИГ Лом обявява за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по BG06RDNP001-19.775 МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ  
                                                                                                         Прочети още...

Покана за Информационни срещи на МИГ Лом, 18.06. - 05.07.2023    Прочети още...

Обява за прием по Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от стратегията за ВОМР на МИГ с удължен срок до 02.07.2023 г.           Прочети още...

Покана за заседание на ОС на МИГ Лом - 04.07.2023 г.                     Прочети още...

МИГ ЛОМ стартира проучването за новата стратегия на организираната трудова борса от Дирекция „Бюро по труда“ – Лом                                                       Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 12.06.2023 г.                      Прочети още...

Моля, попълнете Анкетна карта за проучване и анализ на заинтересованите страни, във връзка с разработването на СВОМР (2023-2027 г.) на МИГ-Лом                                                                                                                                                                     Анкетата тук...

Покана за информационна среща по мярка 3-6.4.1, 18.05.2023          Прочети още...

Покана за информационна среща по мярка 1-4.1, 16.05.2023             Прочети още...

МИГ Лом обявява процедура с няколко срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.554 по мярка 1- 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ                                                                                                                  Прочети още...

Подписан е девети договор на МИГ Лом по земеделска мярка          Прочети още...

Покана за заседание на Общото събрание на МИГ Лом - 24.04.2023 г.                                                                                                                                                Прочети още...

Подписан 50-ти договор на МИГ Лом                                                 Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 07.04.2023 г.                      Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява нов прием по мярка 3 - 6.4.1                                Прочети още...

МИГ ЛОМ стартира подготовката на новата стратегия                        Прочети още...

Квартал Зорница вече обновен! Футболни топки и спортни пособия подари на децата от ЖК „Зорница“ кметът д-р Георги Гаврилов по време на откриването на обновения квартал на 19.03.2023 г.. „Тук свършихме не малко работа, кварталът вече има приветлив вид, децата имат чудесно игрище и площадка...                                                         Прочети още...

На вниманието на ломчани! В центъра на град. Монтана - в Младежки дом и зоната около него, на 23 и 24 март 2023 г. ще се проведе Изложение на местни продукти, произведени от териториите на Местните инициативни групи в страната. Проявата е организирана от Министерство на земеделието като изложбената част ще бъде на разположение на посетителите от 11:00 до 18:30 часа.                                                 Прочети още...

Общо събрание на МИГ Лом - 13.02.2023 г.                                       Прочети още...

Покана за заседание на УС на МИГ Лом - 13.02.2023 г.                      Прочети още...

Покана за заседание на Общото събрание на МИГ Лом - 13.02.2023 г.                                                                                                                                                Прочети още...

МИГ Лом подпомага Читалище „Постоянство 1856“                            Прочети още...

Покана за заседание на Управителен съвет на МИГ Лом - 10.01.2023 г.                                                                                                                                                Прочети още...

Информационна среща за стимулиране на преработката в община Лом                                                                                                                                              Прочети още...

МИГ – Лом направи предколедни разяснения по предстоящи приеми                                                                                                                                                  Прочети още...

Екипът на МИГ Лом в подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства                                                                                                                                           Прочети още...

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти