hmenu

Добре дошли!Съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, влязал в сила от 08.02.2018 г. офисът на СНЦ "МИГ ЛОМ" е с работно време от 8:30 до 17:00 часа. От 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден експертите стратегия приемат потенциални кандидати и граждани за консултации по обявени и подлежащи на обявяване мерки по СВОМР. Baner 2

Покана за неприсъствено заседание на УС - 20.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 14.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка и изпълнение на проекти по Мярка 3-6.4.1 от СВОМР - Втори краен срок
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-Лом стимулира развитието на рибарството и туризма с европейски пари
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за присъствено заседание на УС - 02.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 16.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 15.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 09.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 02.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Подписан договор по мярка 12
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом открива процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.405 по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Покана за информационна среща по мярка 1-4.1, 5.3.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за информационна среща по мярка 13, 4.3.2021
                                                                                                           
Прочети още...

В архива Информация => Информационни материали са добавени албум и брошура на МИГ Лом "Проекти за бъдещето в град Лом"

Покана за неприсъствено заседание на УС - 17.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом се отчете с филм.
На 10 февруари /сряда/ 2021 г, от 17:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“19 – Административна сграда Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1, се проведе годишното заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ ЛОМ.
                                                                                                            Прочети още...

Покана за присъствено заседание на УС - 10.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 09.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 08.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 04.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 03.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за заседание на ОС на МИГ-Лом - 10.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 14.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 12.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 11.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

1700 лв. дарения от "Пластмаса за благотворителност". Днес, 11.12.2020 г., в офиса на МИГ ЛОМ бяха обобщени резултатите от проведената благотворителна кампания за Гражданска инициатива „Пластмаса за благотворителност“ и бе подписан протокол за предаване на 1700 лв. дарения.
                                                                                                            Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 31.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 31.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 30.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 28.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 1-4.1, "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
                                                                                                            Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 9
                                                                                                           
Прочети още...


(1) (2) (3) (4) (5)

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти