hmenu

Добре дошли!


МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Дата на откриване: 14.02.2019
Дата на приключване: 23.02.2019 до 17.30 часа
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 13.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Уважаеми съграждани от Община Лом,


От 04.02.2019 в ИСУН 2020 стартира приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Дата на откриване: 28.01.2019
Дата на приключване: 06.02.2019 до 17.30 часа
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 1-4.1 - 13.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Дата на откриване: 14.01.2019
Дата на приключване: 27.01.2019 до 16.00 часа
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 22.01.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ - работни посещения в Италия и Испания

През м. декември членове на Управителния съвет и на екипа на Местна инициативна група /МИГ/ Лом, заедно с колеги от МИГ „Завет, Кубрат“ и МИГ “Балчик- Генерал-Тошево“ направиха работни посещения и обмяна на опит с местни инициативни групи от селски райони в Италия и Испания.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 3.01.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

(1) (2) (3)

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти