hmenu

Добре дошли!Съгласно Правилника за вътрешния трудов ред, влязал в сила от 08.02.2018 г. офисът на СНЦ "МИГ ЛОМ" е с работно време от 8:30 до 17:00 часа. От 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден експертите стратегия приемат потенциални кандидати и граждани за консултации по обявени и подлежащи на обявяване мерки по СВОМР. Baner 2

Покана за неприсъствено заседание на УС - 14.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 12.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 11.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

1700 лв. дарения от "Пластмаса за благотворителност". Днес, 11.12.2020 г., в офиса на МИГ ЛОМ бяха обобщени резултатите от проведената благотворителна кампания за Гражданска инициатива „Пластмаса за благотворителност“ и бе подписан протокол за предаване на 1700 лв. дарения.
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 31.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 30.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 28.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 1-4.1, "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 9
                                                                                                           
Прочети още...


(1) (2) (3) (4) (5)

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти