hmenu

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В съответствия с указания, получени от Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество в МРРБ Ви информирам, че в периода от 7 май до 22 юни 2018 г. ще бъде отворена Четвърта покана за набиране на проектни предложения по Програмата за междурегионално сътрудничество "Интеррег Европа" 2014-2020 г.

Допустими бенефициенти по програмата са национални, регионални и местни публични органи, други публичноправни институции (университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.) и неправителствени организации.

Пълният текст на обявата можете да изтеглите от тук.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти