Екип на МИГ - Лом


ЕКИП

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ”

  1. Изпълнителен директор - Румяна Йовчева Симеонова - тел. +359 87 704 4790
  2. Експерт стратегия (ПРСР) - Аделина Браниславова Ангелова - тел. +359 87 531 6858
  3. Експерт стратегия (ОПИК, ОПРЧР, ОПНОИР) - Красимира Любенова Томова - Никифорова - тел. +359 87 794 4759
  4. Счетоводител - Здравко Генадиев Здравков - тел. +359 87 794 4590