hmenu

Управителен съвет на МИГ - Лом


Официален списък на УС на МИГ-Лом

Председател на УС на МИГ-ЛОМ:

Пенка Пенкова - кмет на Община Лом и представител на местната власт - Община Лом и ОБС - Лом в публичен сектор на МИГ-ЛОМ

Членове:
  • Тихомир Замфиров – съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор
  • Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – нестопански сектор
  • Наталия Георгиева - председател и представител на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – нестопански сектор
  • Ивайло Георгиев - едноличен собственик и представител на ГК-ЛОМ ЕООД - стопански сектор