hmenu

Управителен съвет на МИГ - Лом


Официален списък на УС на МИГ-Лом
Официален списък на УС на МИГ-Лом до 2020 г.
Официален списък на УС на МИГ-Лом до 2019 г.


Председател на УС на МИГ-ЛОМ:

Д-р Георги Гаврилов Георгиев - кмет на Община Лом и представител на местната власт - Община Лом и ОБС - Лом в публичен сектор на МИГ-ЛОМ