Профил на купувача


Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“Регистър на обществените поръчки по ЗОП


Отворете регистъра за 2021 г. като PDF тук.
Отворете регистъра за 2020 г. като PDF тук.
Отворете регистъра за 2019 г. като PDF тук.
Отворете архива за 2018 г. като PDF тук.


Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2022 г.


Отворете информацията като PDF тук.


Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2021 г.


Отворете информацията като PDF тук.


Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2020 г.


Отворете информацията като PDF тук.


Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2019 г.


Отворете информацията като PDF тук.Обобщена информация от Агенцията по обществените поръчки за 2018 г.Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2023 г.


Отворете списъка като PDF тук.Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2022 г.


Отворете списъка като PDF тук.Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2021 г.


Отворете списъка като PDF тук.


Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2020 г.


Отворете списъка като PDF тук.


Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2019 г.


Отворете списъка като PDF тук.
Актуализиран списък на обществените поръчки за 2019 г, от 19.8.2019 г.Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2018 г.


Отворете списъка като PDF тук.Регистър на договорите на физически и юридически лица, с които СНЦ МИГ-Лом има сключени договори за предоставяне на услуги, в изпълнение на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. и Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР


Отворете регистъра за края на 2023 г, като PDF тук.
Отворете регистъра за 2023 г, като PDF тук.
Отворете регистъра за 2022 г, като PDF тук.
Отворете регистъра за 2021 г, като PDF тук.
Отворете регистъра за 2020 г, като PDF тук.
Отворете регистъра за цялата 2019 г, като PDF тук.
Отворете регистъра от месец 12.2018, като PDF тук.