hmenu

Профил на купувача
Вид на процеду
рата

Тип процедура
Прогнозна стойност без ДДС, съгл. бюджет (анекс)
Наименование на процедурата
Дата на обявяване на процедурата
Дата на сключване на договор
Срок на договора
Изпълнител
Булстат и адрес на изпълнителя
Вид договор
Номер на договора
Стойност на договора
1
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
няма
Избрана VIVACOM FIBERNET услуга
неприложимо
18.01.2018
18.01.2020
БТК ЕАД
831642181
Гр.София 1784, бул.“Цариградско шосе“ № 115И
С юридическо лице
177147633180
12018-42842838
46,80 лв.месечно
2
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
няма
Номер на телефон пост и адрес
неприложимо
18.01.2018
18.01.2018
БТК ЕАД
831642181
Гр.София 1784, бул.“Цариградско шосе“ № 115И
С юридическо лице
177147633180
12018-42842667
18,00 лв месечно
3
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
няма
Мобилна усрлуга за 4 заявени номера
неприложимо
05.02.2018
05.02.2018
БТК ЕАД
831642181
Гр.София 1784, бул.“Цариградско шосе“ № 115И
С юридическо лице
177147633050
2018-42993652
Пакетна цена
4
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
няма
Избрана услуга
Телефонен пост - POTS
неприложимо
26.02.2018
26.02.2018
БТК ЕАД
831642181
Гр.София 1784, бул.“Цариградско шосе“ № 115И
С юридическо лице
177147633260
22018-43178579
18,00 лв. месечно
5
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
няма
Разкриване на банкова сметка
неприложимо
02.03.2018
безсрочен
Централна кооперативна банка АД
831447150
Гр.София 1784, бул.“Цариградско шосе“ № 87
С юридическо лице
11900864
Съгласно тарифата за обслужване на клиенти на банката
6
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
233,00 лв. за 1 бр. публикация
Публикации във в-к „Ломпрес“
неприложимо
25.04.2018
31.12.2018
ЕТ Камелия Обретенова
111013295
Гр. Лом, ул. „Дунавска № 34, вх. Б
Рамков договор с юридическо лице
01/25.04.2018
3495,00 лв.
7
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1500,00
Експертна юридически услуги
неприложимо
25.04.2018
31.12.2018
Ясен Йорданов Йорданов
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице -Граждански договор
02/25.04.2018
1500,00
8
Доставка и услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
3500,00
Доставка и инсталиране на универсален софтуер с изграждане и абонаментно подържане на вътрешна мрежа
27.04.2018
11.05.2018
25.05.2018
РЕСТАРТ ПРО ООД
203901977
Гр.Лом,ул. Славянска № 59
С юридическо лице
03/11.05.2018
3500,00
9
доставка
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
800,00
Доставка и инсталиране на информационна система за счетоводна отчетност и човешки ресурси
30.04.2018
11.05.2018
25.05.2018
РИМСОФТ-7 ЕООД
200006788
Гр. Плевен, ул. Васил Левски № 176
С юридическо лице
04/11.05.2018
800,00
10
услуга
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1200,00
Поддръжка интернет сайт и превод на 60 страници на английски език
27.04.2018
11.05.2018
31.12.2018
Борислав Димитров Чакъров
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице – граждански договор
05/11.05.2018
1182,00
11
доставка
По чл. 20, ал. 4 от ЗОП
1509,00
Доставка и монтаж на климатик и офис обзавеждане- хладилник
27.04.2018
12.05.2018
31.08.2018
ПРОГРЕС-ЛАЗАР ГАНЧЕВ ЕООД
204208755
Гр. Лом, ул.Софийска № 45
С юридическо лице
5-1 /12.05.2018
1509,00
12
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
168 лв. за човекоден
Консултантски услуги по прилагане на Мярка 4 от СВОМР на МИГ-ЛОМ – експертна помощ за изготвяне на Насоки за кандидатстване по подмярка 7,2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
02.05.2018
16.05.2018
15.06.2018 г.
Галя Маринова Драганова
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице – граждански договор
06/16.05.2018
672,00
13 услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
200,00 месечно 20,00 на ден
Наем на офис и Споразумение за наем зали
Решение на ОбС № 287 от Протокол № 34 от 28.04.2017
18.05.2018 02.07.2018
31.12.2023
ОП „Общински пазари“ Лом
3208400239 Гр. Лом-3600, ул. „Георги Манафски“ № 19
С юридическо лице
42/18.05.2018
2200,00
14
доставка
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
5084,00
Доставка на копирна система
22.04.2018
01.06.2018
17.05.2018
СД Делта В-Фердинандов и сие
111020959
Гр. Лом, ул. Цар Асен № 36а
С юридическо лице
07/17.05.2018
5084,00
15
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
100,00 месечно
Договор за абонаментно обслужване
30.04.2018
29.05.2018
31.12.2018
РИМСОФТ-7 ЕООД
200006788
Гр. Плевен, ул. Васил Левски № 176
С юридическо лице
1000/29.05.2018
80,00 месечно
16
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
168,00 лв на човекоден
Консултантски услуги по прилагане на Мярка 13 от СВОМР на МИГ-ЛОМ – експертна помощ за изготвяне на Насоки за кандидатстване по ОПИК „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – ЛОМ “
04.06.2018
15.06.2018
18.11.2018
Теодора Димитрова Николаева
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице – граждански договор
08/15.06.2018
1680,00
17
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
700,00
Организиране и провеждане на две еднодневни обучения на екипа и членовете на КВО във връзка с прилагането на СВОМР на МИГ-ЛОМ – за мин. 10 участника
08.06.2018
22.06.2018
31.07.2018
СНЦ „Инициатива за развитие на селските райони“
175502886
Гр. Стрелча ул Есентуки № 9
С юридическо лице
09/22.06.2018
700,00
18
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
168,00 лв на човекоден
Консултантски услуги по прилагане на Мярка 12 от СВОМР на МИГ-ЛОМ – експертна помощ за изготвяне на Насоки за кандидатстване по
04.06.2018
22.06.2018
31.12.2018
Невена Петкова Спахийска
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице – граждански договор
10/22.06.2018
1680,00
19 услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
50,00
Издаване на електронен подпис
неприложимо
30.07.2018
29.07.2019
Информационно обслужване АД
831641791 Гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2
С юридическо лице
174276/ 30.07.2018
48,00
20
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
233,00 лв. за 1 бр. публикация
Публикации в регионален сайт www.bulnews.bg
неприложимо
01.08.2018
31.12.2018
Мастър медия груп ЕООД
202710467
Гр. Враца, ул. Васил Априлов № 6
Рамков договор с юридическо лице
11/01.08.2018
1065.00
21
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
8105,00
Избор на изпълнител за публичност и визуализация 
Обособена позиция 1: Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали - брошури, флаери, транспаранти, банери, табели, календари, тефтери, химикалки, папки, чадъри; Обособена позиция 2: Изработка и монтаж на двулицев билборд – 1 бр.
09.07.2018
02.08.2018
31.12.2018
  Инфофлекс - Галин Найденов ЕТ
114066778
Гр.Червен бряг, ул. Бачо Киро № 6
с юридическо лице
12/02.08.2018
8105,00
22
услуга
По чл. 20, ал 4 от ЗОП
няма
Разкриване на банкова сметка
неприложимо
06.08.2018
безсрочен
Първа инвестиционна банка АД
831094393
Гр.София, район Изгрев, бул. „Драган Цанков № 37
С юридическо лице
74FINV915012
17198250/
06.08.2018
Съгласно тарифата за обслужване на клиенти на банката
23
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Слава Тодорова Бахчеванска
№ 1 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:

Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
13/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г.
24
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Веселин Бориславов
Петков
№ 2 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
14/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г.
25
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Надежда Друмева Бобчева
№ 3 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
15/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г.
26
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Златка Атанасова Георгиева
№ 4 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
16/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
27
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Марияна Николова Борисова
№ 5 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
17/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
28
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Катя Цветанова Иванова
№ 6 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
18/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
29
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Преслав Трилков Гайдарски
№ 7 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
19/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
30
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Васка Николова Каптебилова
№ 8 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
20/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
31
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Цанко Найденов Спасовски
№ 9 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
21/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
32
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Валерия Георгиева Колева
№ 10 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
22/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
33
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Галина Мариянова Василева
№ 11 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
23/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
34
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Елена Асенова Тричкова
№ 12 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
24/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
35
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Стефан Митков Ковачев
№ 13 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
  Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
25/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
36
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Марияна

Генчева

Иванова
№ 14 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
26/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
37
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Д-рТеню Николов манолов
№ 15 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
27/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
38
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Албена Бонева

Люцканова
№ 16 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
28/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
39
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Мария Асенова Метин
№ 17 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
29/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
40
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Стефка Иванова порова-Стефанова
№ 18 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
30/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
41
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Коста Иванов Червеняшки
№ 19 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
31/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
42
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Иванка Георгиева Борисова
№ 20 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
32/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
43
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Добрин Михайлов Савчев
№ 21 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
33/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
44
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Кателина Миркова Пеневска
№ 22 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
34/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
45
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
няма
Подбор на експерти -външени оценители за участие в работата на КППП
02.05.2018
28.08.2018
31.12.2020
Павлина Савова Йончина
№ 23 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Адрес:
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
Рамков договор с физическо лице
35/28.08.2018
ГД при условията на одобрен бюджет по подмярка19,4 на СНЦ МИГ-ЛОМ за конкретната година до 2020 г
46
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
1220,00
Организиране и провежданена едно двудневно обучение на екипа и членовете на КВО във връзка с прилагането на СВОМР на тема „Запознаване с процеса на работа в ИСУН 2020 при подаване и отчитане на проектни предложения, подадени по СВОМР“
20.08.2018
03.09.2018
30.09.2018
Сдружение „Център за инициативи и устойчиво развитие“
176948966

адрес: гр. Троян , обл. Ловеч, ул. „Васил Спасов“ № 1 вх. Б, ет. 3 ап. 5
С юридическо лице
36/28.08.2018
1220,00
47
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
12030,00
Избор на изпълнител за извършване на проучване и анализ в три обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Проучване и анализ на условията и възможностите за приобщаване и социално включване на младите ромски майки от маргинализирани общности, живеещи като 2 компактни маси на територията на МИГ-Лом – 1бр. – с прогнозна стойност 4010 лв.;
Обособена позиция 2: Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на МИГ-Лом – 1 бр. с прогнозна стойност 4010 лв.;
Обособена позиция 3: Проучване и анализ на потребностите от социални услуги на лицата от рисковите групи на територията на МИГ-Лом – 1 бр. с прогнозна стойност 4010 лв.,
13.08.2018
05.09.2018
20.11.2018
Център за изследване, информация и социално-икономическа документация (ЦИИД)
831808265

Гр. София, ул. „Гогол“ № 17
С юридическо лице
37/05.09.2018
12030,00
48
услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
10080,00
Избор на изпълнителза подготовка на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
17.08.2018
05.09.2018
31.12.2018
ЕКОНСУЛТ-11 ЕООД
201641121

Гр. София-1220

Ж.к. надежда, ул. Жорж Дантон № 45
С юридическо лице
38/05.09.2018
10080,00
49
доставка
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
30000,00
Доставка на служебен лек автомобил с над 5+1 седящи места и с мощност на двигателя до 150 к.с. – 1 бр.
13.08.2018
14.09.2018
24.09.2018
ТИТ ООД
106581232

Гр.Враца, ул. Илинден № 4
С юридическо лице
47/18 /
14.09.2018
29990,00
50 услуга По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
3360,00
Избор на изпълнител за подготовка на насоки за кандидатстване по 2 бр. мерки по ОПРЧР от Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
03.09.2018
18.09.2018
31.12.2018
Цецка Петкова Спасова
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице– граждански договор
39/ 18.09.2018
3360,00
51 услуга По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
1680,00
Избор на изпълнител за подготовка на насоки за кандидатстване по 2 бр. мерки по ОПРЧР от Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
03.09.2018
28.09.2018
31.12.2018
Светла Илиева Панева
Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице– граждански договор
40/ 28.09.2018
1680,00
52 доставка По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
Обща стойност1194 лв. Об.п-я1: 350лв. Об.п-я2: 536лв. Об.п-я3: 308лв
Доставка на офис-оборудване: Обособена позиция 1: заседателна маса – 1 бр. Обособена позиция 2: етажерка за архив – комплект – 1 бр. Обособена позиция 3: шкаф-контейнер за документи – 2 бр.
08.10.2018
31.10.2018
31.12.2018
«ИРЕИС ПРИНТ» ЕООД
200884394 гр. Монтана, жк. «Младост» 2 , бл. 13, вх.А, ап.11
С юридическо лице
41/31.10.2018
1194,00
53 услуга По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
Обща стойност5080,00 лв. Об.п-я1: 2390,00лв. Об.п-я2: 2690,00лв.
Организиране на 2 бр. служебни пътувания на територията на чуждестранни МИГ от ЕС с цел придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит
15.10.2018
05.11.2018
31.12.2018
“РИВАС ТУР“ ЕООД
131298551 гр. София 1113, ул. Елемаг, № 26 вх.Б,
С юридическо лице
42 / 05.11. 2018
5080,00
54 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
460,00
Външен оценител за участие в работата на КППП по Мярка 4- подмярка 7,2 От СВОМР
Заповед 10 /01.11.2018 на Председателя на УС на МИГ по чл. 25 ал. 5 от Устава на МИГ
02.12.2018
31.12.2018
Елена Асенова Тричкова
№ 12 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
43/ 02.12. 2018
460,00
55 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
460,00
Външен оценител за участие в работата на КППП по Мярка 4- подмярка 7,2
Заповед 10 /01.11.2018 на Председателя на УС на МИГ по чл. 25 ал. 5 от Устава на МИГ
02.12.2018
31.12.2018
Мария Асенова Метин
№ 17 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
44/ 02.12. 2018
460,00
56 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
460,00
Оценител, член на КВО на МИГ, нестопански сектор, с право на глас за участие в работата на КППП по Мярка 4- подмярка 7,2
Заповед 10 /01.11.2018 на Председателя на УС на МИГ по чл. 25 ал. 5 от Устава на МИГ
02.12.2018
31.12.2018
Румяна Цветева Димитрова-Каменова
Оценител, член на КВО на МИГ, нестопански сектор, с право на глас Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
41/ 02.12. 2018
460,00
57 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
360,00
Секретар на КППП, представител на публичен сектор, без право на глас за участие в работата на КППП по Мярка 4- подмярка 7,2
Заповед 10 /01.11.2018 на Председателя на УС на МИГ по чл. 25 ал. 5 от Устава на МИГ
02.12.2018
31.12.2018
Огняна Серьожева Найденова
Секретар на КППП, представител на публичен сектор, без право на глас Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
45/ 02.12. 2018
360,00
58 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
270,00
Председател на КППП, представител на публичен сектор, без право на глас за участие в работата на КППП по Мярка 13 - ОПИК
Заповед 12 /20.11.2018 на Председателя на УС на МИГ
25.11.2018
03.01.2019
Владимир Страхилов Райков
Председател на КППП, представител в НПО сектор, без право на глас Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
46/ 25.11. 2018
270,00
59 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
270,00
Секретар на КППП, представител на публичен сектор, без право на глас за участие в работата на КППП по Мярка 13 - ОПИК
Заповед 12 /20.11.2018 на Председателя на УС на МИГ
25.11.2018
03.01.2019
Вася Алекандрова Константинова
Секретар на КППП, представител в НПО сектор – физическо лице, без право на глас Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
47/ 25.11. 2018
270,00
60 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
230,00
Външен оценител за участие в работата на КППП по Мярка 13 - ОПИК
Заповед 12 /20.11.2018 на Председателя на УС на МИГ
26.11.2018
03.01.2019
Стефан Митков Ковачев
№ 13 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
48/ 26.11. 2018
230,00
61 услуга
По чл. 20, ал 4, т.3 от ЗОП
230,00
Оценител, член на КВО на МИГ, стопански сектор, с право на глас за участие в работата на КППП по Мярка 13 - ОПИК
Заповед 12 /20.11.2018 на Председателя на УС на МИГ
26.11.2018
03.01.2019
Анелия Огнянова Михайлова
Оценител, член на КВО на МИГ, стопански сектор, с право на глас Адрес:Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД
С физическо лице- Граждански договор
49/ 26.11. 2018
230,00
                         
Отворете регистъра като PDF тук.

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2019 г.
Отворете списъка като PDF тук.

Обобщена информация от Агенцията по обществените поръчки за 2018 г.

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране, за 2018 г.
Отворете списъка като PDF тук.


Регистър на договорите на физически и юридически лица, с които СНЦ МИГ-Лом има сключени договори за предоставяне на услуги, в изпълнение на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. и Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР
Отворете регистъра като PDF тук.