hmenu
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

        МИmoneyГ ЛОМ кани всички интересуващи се от мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ ЛОМ на информационна среща.

Срещата ще се проведе на 27.11.2018, от 10:00 часа, в административна сграда на пазара, 2-ри етаж.

Дейностите по проектите могат да бъдат в много широка гама – от козметични студиа до лекарски и зъболекарски кабинети. Бюджетът на проект е от 5 000 лв. до 140 000 лв., а интезитетът на помощта от 50% до 75%.

Реализирайте идеите си! Разширете бизнеса си! Заповядайте!
Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти