hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ


П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,

Във връзка с влизането в оценителни процедури от 01.04.2019 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от СВОМР на МИГ ЛОМ

ВИ КАНЯ

за участие в заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 1 април /понеделник/ 2019 г, от 17:00 ч, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и избор на оценителна комисия по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“.

2. Други.

С цел подобряване на оперативната работа на УС, моля да прегледате Списъка на външните оценители, който ви е изпратен и с който добре сте запознати.

Списъкът е наличен и в офиса на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на „Общински пазар“.


С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти