hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19, Ви каня за участие в неприсъствено (online или телефонно) заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 31.01.2021 г., /четвъртък/ от 15 ч. при следния

дневен ред:

 1. Взимане на решение за провеждане на процедура за предсрочно освобождаване на Иво Георгиев – Управител на „Г.К. ЛОМ“ ЕООД, представител на стопанския сектор в МИГ-ЛОМ и член на УС на МИГ, съгласно Чл.23.(1) от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ;
 2. Други.

За предварително запознаване всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

Заповядайте!

С уважение
Георги Гаврилов
Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти