hmenu

П О К А Н А

за ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ


Обучение
Екипът на МИГ Лом уведомява всички бенефициенти с подписани договори по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, че на 30.06.2021 г. ще се проведе еднодневно обучение за бенефициенти по договори с ОПРЧР за отчитане изпълнението на договорите в ИСУН 2020, в изпълнение на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Място: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19 , ет. 2

Дата: 30 юни 2021г.

Час: 10 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти