ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ ЛОМ


Уважаеми членове на УС на МИГ Лом,Във връзка с чл. 21 ал.3 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ, Ви каня за участие в заседание на УС, което ще се проведе на 07.04.2023 г. - петък, от 10:00 часа при следния дневен ред:
 1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред:
  1. Освобождаване на Тихомир Замфиров и Цветелина Арсенова като членове на УС на МИГ Лом.
  2. Приемане на Румяна Вацова и Витка Николова за членове на УС на МИГ Лом.
  3. Други организационни.

С уважение, Георги Гаврилов
Председател на УС


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти