hmenu
Ковачица

Присъстваха 15 жители на селото – земеделски производители – животновъди и земеделци, собственици на магазини, безработни и хора от т.нар. – временна заетост, наети към кметството. Срещата бе открита от кмета на с. Ковачица – г-жа Пандурска. След направената презентация на проекта Н. Николов разказа за опита си по проекти по ПРСР в предишния програмен период. Животновъдите поставиха въпроси, свързани с липса на пазар на млякото. Мнение изказа и г-н К. Замфиров – млекопроизводител, който сподели с аудиторията за лошите условия на пазара за млечни продукти в България.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти