hmenu
Добри дол

Заведението на Вернер-Лалка.

След направената презентация по мярка 19.1., присъстващите 15 човека, в това число и кметът на селото, г-жа Младенка Младенова, одобряват реализирането на Стратегия за местно развитие на територията и изтъкнаха проблеми в селото, които могат да бъдат решени в рамките на СМР за:

Добри дол 2
 • Липса на помещение в кметството, където да се събират за празници. Липса на читалище;
 • Наводняващ се канал, който минава през селото;
 • Замърсяване от близката кравеферма;
 • Липса на сушилня за билки;
 • Липса на пункт за изследване на продукцията – трябва да се ходи до Монтана.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти