Замфир

Информационната среща бе открита от г-н Г. Гаврилов – кмет на с.Замфир. Презентация на проекта бе направена от В.Ценова – координатор на проекта. Присъстващите заинтересовани страни - земеделски производители и жители на селото проявиха интерес към СМР, но конкретни питания във връзка с реализация на проекти към СМР не бяха поставени.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти