Долно Линево

Срещата бе открита от г-н Росен Йосифов – кмет на селото. След направената презентация на проекта от присъстващите 14 души мнение изказаха г-жа П. Петкова от кооперация „Дунавия“ и г-жа М. Велкова – „Мерло 7777“ ЕООД, които се интересуваха с какво точно могат да бъдат подкрепени от СМР и споделиха опита си от работа по европейски програми.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти