hmenu
Трайково

Срещата бе открита от г-н Румен Радевски – кмет на с. Трайково. След направената презентация на проекта от г-жа В. Ценова, бяха поставени въпроси с какво конкретно СМР може да подпомогне селото. Г-жа Валентина Цветанова, занимаваща се с животновъдство, постави въпроса относно критериите, на които трябва да отговаря, за да кандидатства с проект към СМР. Сред присъстващите 14 човека имаше представители на преработвателни предприятия, животновъди, както и хора с временна заетост и безработни.

Трайково 2

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти