Сливата

Информационната среща в село Сливата бе проведена съгласно предварителния график. Срещата бе открита от кмета на селото г-н Димитър Иванов. Присъстваха 15 човека - земеделски производители и хора от временната заетост в селото. Те споделиха проблеми в отглеждането на животни, регистрацията на земеделски производители. Споделиха за замърсяването на селото от близката кравеферма. Принципно присъстващите одобряват изработване на СМР и се интересуват как тя ще подпомогне селото и лично тях.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти