Сталийска махала

Информационната среща бе проведена съгласно предварително обявения график. За съжаление, на нея присъстваха само двама представители на селото, с които екипът по проекта - координатор и двама представители от Дирекция "Инвестиционна политика и управление на проекти" на Община Лом разговаряха за ползите от СМР.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти