hmenu
За длъжността "Изпълнителен директор" на МИГ-Лом:
1. Румяна Симеонова
2. Теодора Стоименова

За длъжността "Експерт Стратегия" на МИГ-Лом:
1. Верочка Ценова
2. Красимира Томова

За длъжността "Счетоводител" на МИГ-Лом:
1. Теодора Стоименова
2. Ваня Димитрова
3. Здравко Здравков

Събеседване /интервю/ с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.05.2017 г., от 17.30 ч. в офиса на „МИГ-Лом”, с адрес: гр. Лом, ул. „Г. Манавски” №19, етаж 2.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти