hmenu
Екипът на МИГ ЛОМ взе участие в Петата международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“, която се проведе от 4 до 7 юни в к.к. Албена.
5-conferenceВ конференцията участваха над 300 души от 22 страни, сред които бяха представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален съвет, Европейския съвет на регионите, Европейската ЛИДЕР асоциация, представители на Управляващите органи на ПРЧР, ПРСР, ОПНОИР, ДФ "Земеделие", както и представители на Национално сдружение на общините в България.
При откриването заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева обясни, че у нас подходът се прилага за втори програмен период и се е доказал като основен инструмент за укрепване и развитие на местните общности. По думите ѝ показателен за това е огромният интерес, който местните власти и представителите на бизнеса и неправителствения сектор демонстрират по време на проведените приеми за одобрение на местните инициативни групи и техните стратегии. Затова и колегите от държави извън ЕС, които стартират прилагането на подхода ЛИДЕР могат да разчитат на подкрепа от страна на България, в съответствие с един от приоритетите на българското председателство на Европейския съюз - подкрепа за интеграцията на страните от Западните Балкани.
Участието в конференцията даде възможност да бъде представен региона на МИГ ЛОМ, както и хранителни продукти, произведени на нашата територия. Вкусните изделия на МИЛККОМ, „Мити ООД“ и „Ломско пиво“ пожънаха успех.
Успяхме също да се запознаем и да обменим опит с представители на МИГ от нашата страна, Швеция, Италия, Франция, Гърция, Естония и Чехия, с които да планираме бъдещи съвместни дейности, насочени към устойчивото развитие на нашите региони.

Още снимки от конференцията вижте в галерията или тук.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти