hmenu
Екипът на МИГ Лом взе участие в туристическото изложение на природни забележителности в седем области от България и Румъния, проведено в Младежкия дом на Монтана.

Туристическо изложение
За популяризирането на красивото наследство си подават ръка три неправителствени организации АРРБЦ – Видин и Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации в Крайова, които изпълняват общ трансграничен проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион“. В изпълнение на проектните дейност Агенцията за регионално развитие и бизнес център 2000 – Монтана, като водeщ партньор беше домакин на Изложение за устойчиво използване на ресурсите на природното наследство в трансграничния регион: области Монтана, Видин, Враца, Плевен в България, Долж, Олт и Мехединци в Румъния.

Изложението е част от голямата съвместна кампания за информиране и популяризиране на природното наследство на региона и възможност за създаване на устойчиви партньорски отношения между заинтересованите страни в туристическия сектор.
На един от 15-те щанда с рекламни и информационни материали, МИГ Лом представи своите 13 мерки от Стратегията за ВОМР и възможностите за финансиране на проекти по отворената в момента мярка 5.7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, които предизвикаха интереса на посетителите.

Фактът, че река Дунав, която разделя България и Румъния, е втората по дължина граница в Европа, е добра предпоставка за разширяване на трансграничното ни сътрудничество, подчерта Живков, който откри изложението на 29.05.2018 г..

Очакваме в следващото приложение за мобилни устройства, направено в рамките на проекта, което функционира като навигатор, с актуална информация в текст и снимки за туристическите забележителности в областите да бъдат включени и интересните и реализирани идеи на ломчани за нови места за отдих и туризъм.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти