hmenu
МИГ-ЛОМ започна да обучава кандидати за стартиране на договори

Обучение МИГ Лом
На 25 и 26 септември МИГ-ЛОМ проведе първото двудневно обучение, което целеше придобиване на знания сред бенефициентите за подписване на договор и да бъдат запознати с процедурите за изпълнение /ЗОП/ и мониторинг на проекта по различните програми. То е пряко свързано с готовността за изпълнение на проекти към Стратегията на МИГ-ЛОМ за вече проведените 13 приема по мерките от ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР през 2018 и 2019 г.

Обучението бе предназначено за местни бенефициенти от територията на МИГ – Лом и включваше 12 модула - презентации, свързани със спецификата на административните договори на четирите оперативни програми, подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители по проектите, съгласно ЗОП и мониторинга на изпълнението в целия период.

Обучение МИГ Лом

Шестнадесет участници се запознаха с рисковете и проблемите, които стоят пред бенефициентите, както и кои са предизвикателствата и какво определя успешното изпълнение на проектите.

Опитният обучител Мария Маринова от „ДЕГРИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, която е и дългогодишен изпълнителен директор на СНЦ "МИГ Лясковец-Стражица" бе подготвила примери от практиката и обучението протече в решаване на казуси, беседи и др. иновативни форми.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти