hmenu

МИГ Лом конференция
Екипът на МИГ–ЛОМ взе участие в проведената в хотел „Катарино“ гр. Разлог шеста по ред МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪТРУДНИЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, която се проведе в периода 22 - 24 октомври 2019 г.

Министър Десислава Танева и Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Васил Грудев бяха гости на събитието, приветстваха участниците и изразиха становища по актуални въпроси, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

В България по подхода са обхванати двойно повече общини и населени места в този програмен период с прилагането на многофондово финансиране за Местните инициативни групи (МИГ), които са разработили и имат одобрена стратегия с такова финансиране. Над два пъти е увеличено финансирането на подхода - от 77 млн. евро през предишния период на 186 млн. евро през настоящия.

Общо 39 (вкл. и МИГ-ЛОМ ) от одобрените 64 МИГ-ове изпълняват многофондови стратегии. „Разковничето за успеха на този подход е сътрудничеството между местната власт, жителите, предприемачите и неправителствените организации“, поясни министър Танева.

Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие, Васил Грудев, обяви, че започва поетапно одобрение на забавените процедури на местните инициативни групи. „Истината е, че до този момент процедурите бяха много забавени. Забавяне имаше дори в процедурите, които финансират административната структура на МИГ-овете. Това доведе до напрежение в работата на Местните инициативни групи“, каза изпълнителният директор на ДФЗ.

Конференция
Той поясни, че по подмярката 19.2, която е с бюджет от близо 180 млн. лв., в ДФЗ са постъпили 231 процедури с общ брой от 1128 проекта към тях. След три месеца вече има подписани 15 тристранни договора с общ размер на субсидията от близо 2,5 млн. лв. За преодоляване на натрупаното забавяне при обработката на процедурите на МИГ са определени 19 допълнителни екипа експерти от областните дирекции на ДФЗ. Те имат ангажимент до края на годината да обработят общо 76 процедури на МИГ-овете.

На въпрос от Изпълнителния директор на МИГ-ЛОМ Румяна Симеонова с какви конкретни срокове би се ангажирал като ръководител на ДФЗ г-н Грудев уточни, че към днешна дата има 37 изцяло одобрени процедури, 145 са разпределени и ще бъдат финализирани в рамките на месец и половина.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти