hmenu

Обучение
На 30 ноември и 1 декември 2019 г. МИГ Лом проведе последното за тази година двудневно обучение на тема „Финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване." Обучението е предназначено за потенциални бенефициенти от територията на МИГ – Лом. В него взеха участие 20 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР.

20 местни лидери – представители на активния стопански сектор, местните занаятчии, дейци и общественици от територията на община Лом и потенциалните бенефициенти - малки и средни предприятия от територията на МИГ ЛОМ, представители на микропредприятия, земеделски стопани и др. имаха възможност да повишат знанията си за правилата, процедурите и начина на кандидатстване по ОПИК и ПРСР.

 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти