Дарители 1
МИГ-ЛОМ застава зад добри каузи и затова поде инициатива да бъдат подпомогнати хора в неравностойно положение по време на техни събития през месец ноември 2019 г.

Дарители 2

На 09.11.2019г. на основание Заповед № 32-1/07.11.2019 г. на Изпълнителния директор на СНЦ МИГ ЛОМ“ комисия по приемане на даренията състави протокол и констатира, че набраните средства за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Мечта“ в гр. Лом от благотворителната акция, проведена по време на Празника на МИГ Лом 08-09.11.2019 г. от направени продажби на хранителни продукти, кулинарни изделия, хляб и сладкиши са общо 744,40 лв.

Най-щедрият дарител в кампанията е фирма „Алф“ ЕООД, която осигури от продажби 300 лева, следвана от ЕТ „Мак Дойфе - Фроса Илиева Димитрова“, дарила 150 лева от продадените хлебни изделия.

Учениците и преподавателите от двете професионални гимназии в ломската община - по хранителни технологии в Лом и по земеделско стопанство в с. Ковачица събраха със своите кулинарни изкушения съответно 130 и 50 лева. Най-малките готвачи от Центъра от семеен тип „Нов дом- нов шанс“ заедно с техните възпитатели успяха да се включат в благотворителната акция с продажби за 80 лв. Така призива „Деца подпомагат деца!“ благородно се материализира.

Със сумата от 744,40 лв. бяха закупени сушилня за пералното помещение и кухненско оборудване, необходими за ежедневието на центъра и децата, настанени в него Подаръците зарадваха децата и колектива на центъра ден след Международният ден на хората с увреждания – 3 декември 2019 г


МИГ-ЛОМ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ЛОМЧАНИ, УЧАСТВАЛИ В КАМПАНИЯТА И НАЙ-ВЕЧЕ НА ДАРИТЕЛИТЕ, ПРОЯВИЛИ СЪПРИЧАСТНОСТ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

 

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти