hmenu

Пресконференция 1
Пресконференция за местната общност от територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ на тема “Местната инициативна група в Лом и местната идентичност“ проведе на 4 декември /сряда/ 2019 г. Управителния съвет и екипа на МИГ-ЛОМ в Картинната галерия на Община Лом.
Пресконференция 2

На конференцията беше направен преглед на дейността и постиженията на сдружението с нестопанска цел от Изпълнителния директор Румяна Симеонова. Подадени 40 проекта по 4 оперативни програми и отворени за кандидатстване са всички 13 мерки от Стратегията за местно развитие (със стойност от 7 353 823.00 лв.) - това е накратко резултатът от двугодишната активна работа на МИГ-ЛОМ. Одобрените от МИГ-ЛОМ 35 проекта за 5 477 921 лева са внесени за одобрение в управляващите органи. Има сключени 2 договора по ОП „Иновации конкурентоспособност“, които се изпълняват, предстои сключване на 10 договори по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и тече оценка на още 5 проекта за 810 хил. лв. до края на годината.
Пресконференция 3

Бяха представени местни културни забележителности на гр. Лом от младите изследователи Александра Георгиева и фотографа Николай Николов, разработени под вещото ръководство на бившия директор на Историческия музей Мими Батева. Малка книжка със седем знакови къщи на град Лом бе издадена и подарена на присъстващите от МИГ ЛОМ. Музикални изпълнения на Групата за стари градски песни „Екатерина Ванкова“ и пианистката Бистра Дамянова бяха в тон с темата и подкрепиха реално музикалната слава на града.

Пресконференция 4
Картините от изложбата на известния ломския художник и педагог Иван Манойлов, допълниха и рамкираха местната идентичност на известния с европейския си дух в началото на века град Лом.

За настроението на присъстващите се погрижиха и младите таланти от Вокална група „Шоколадче“, победители от Международния конкурс "Коледна изповед"!

Всички активни участници в информационното събитие получиха подаръци от МИГ-ЛОМ, а присъстващите гости се почерпиха за хубавия повод.

 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти