hmenu

Работно посещение
Работно посещение
Група от десет представители на Управителния съвет, Общото събрание и екипа на МИГ Лом беше на работно посещение във Vejer de lа Frontera, Испания при партньорите ни от местна инициативна група Litoral de la Jadna. Нашите партньори и любезни домакини ни запознаха с успешната си двадесет годишна работа. Показаха ни и видяхме на място два от подкрепените от местната инициатива проекти - ранчо за производство на биологично чисти вино, маслини и зехтин и прекрасен ресторант. В края на посещението подготвихме споразумение за бъдещо партньорство.
Работно посещение
Работно посещение

Работното посещение беше в рамките на проект “Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии“ изпълняван по подмярка 19.3. “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.
Работно посещение
Работно посещение
Работно посещение
Работно посещение


 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти