На 16 и 17 октомври се състоя Празникът на МИГ Лом,

Конференция
където чрез тематичен форум и занимания на открито бяха популяризирани местното културно наследство и традиции, представиха се местни производители, земеделци и бизнес, свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на територията на Местна инициативна група Лом.
Празникът започна с конференция на тема: Подходът ВОМР - взаимодействие на хората от територията на МИГ Лом.

Откриване на празника
Празникът бе тържестевон открит от кмета на Община Лом и Областния управител.

Ломчани и гости се разходиха с кораб "Вероника I" по Дунав.
Проведе се състезание по риболов и конкурс за графити, базар и дегустации на продукти от местни производители, благотворителен ученически крос, надиграване и награждаване.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти