МИГ Лом подписа втори договор по най-желаната мярка на СВОМР за неземеделски дейности

Втори договор по 641
На 22.10.2020 г. – четвъртък в Лом бе подписан втория административен договор по предизивикалата най-голям интерес мярка 3-6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.

Договорът е с ЕТ „ТОНИ-В.ЦВЕТКОВ“, който кандидатства по втория прием на мярката с код в ИСУН BG06RDNP001-19.109-S2 е на стойност 10 150,00 лв. и със срок за изпълнение 24 месеца.

Проектът на едноличния търговец Валентин Цветков предвижда закупуване на оборудване за цялостно обновяване на магазин за хранителни стоки на ул. „Бузлуджа“ № 28 . Освен с нова и привлекателна визия клиентите на кварталния магазин „Тони“ ще се радват и на възможността да пият кафе на открито на баварски комплект мебели.

От страна на МИГ Лом договорът бе подписан от Председателят на Управителния съвет д-р Георги Гаврилов, който пожела на собственика Валентин Цветков и съпругата му Харизана да им се множат доволните клиенти!
„Цялостната подмяна на електроуредите и шкафовете на магазина е наложителна защото вече минаха 17 години от както отворихме врати“ – сподели в заключение доволния собственик.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти