hmenu

Нов договор по мярка МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Договор
Днес, 22.11.2021г., изпълнителният директор на МИГ ЛОМ, г-жа Симеонова, връчи договор за изпълнение на проект „Обновяване на линия за производство на хляб и тестени изделия с помощта на МИГ-ЛОМ“ на г-жа Илиева, едноличен управител на фирма ЕТ "МАК-ДОЙФЕ-ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА". Хората от територията ни добре познават продуктите на фирмата – различни видове хляб, хлебни изделия - закуски, пици, гевречета, тестени сладкарски изделия - козунаци и сладкиши и кетъринг на продуктите. Познават добре и трудолюбието на Фроса Илиева. Нуждата от настоящия проект е продиктувана от желанието и да отговори на високите изисквания на клиентите си, да държи фирмата конкурентна, с висок производствен капацитет и модернизирана. По проекта ще бъдат закупени модулна подова пещ, конвекторна печка, втасало, тестомесачна машина, фризер и хладилен шкаф, ламинатор за многолистно тесто и други машини и съоръжения. Ще бъдат открити и нови работни места.

Общата стойност на проекта е 133 666,16 лева, като от тях безвъзмездната финансова помощ е 75% или100 249,61 лева. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони от ЕЗФРСР, през стратегията на МИГ ЛОМ.

Осъществяването на дейностите по проекта са в съответствие с целите на Приоритет 1,СЦ 1.2 "Диверсификация на местната икономика от Стратегията на за ВОMР на МИГ-Лом.

Честито, Фросе, както е казал народът метафорично: „Пот на гърба - хляб на масата“. МИГ ЛОМ ти пожелава успех в бързата реализация на проекта!
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти