До бенефициентите на СНЦ МИГ ЛОМ със сключени договори по ПРСР

МИГ
СНЦ МИГ Лом информира своите бенефициенти, че на 22.06.2022 г. бе подписано Допълнително споразумение към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Лом по Програма за развитие на селските райони  /ПРСР/. Съгласно чл.5 ал.3 от споразумението крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по ПРСР се удължава до 30 юни 2025 г., какъвто е срокът за изпълнение на стратегията.
МИГ

В тази връзка всеки бенефициент, който желае да удължи срока за изпълнение на договора си до 2025 г. може да инициира искане за подписване на анекс.

МИГЗа контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти