hmenu

Местна инициативна група Лом и Сдружение „ЗАЕДНО ЗА ЛОМ“ подписаха електронно на 20.09.2022г. административен договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство на територията на Община Лом.


МИГ
Договорът е по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ.

Стойността на проекта е 26 185, 00 лв., а безвъзмездното финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 от ЕЗФРСР е 100%.

С подписването на новият проект "Обогатяване и дигитализиране на нематериалното културно наследство на Лом по съвременни начини" славната история, култура и бит на Лом ще бъдат дигитализирани по съвременен начин.

Целта на проекта е да се събере и систематизира колкото се може повече информация за нематериалното културно наследство на Лом и околностите му и едновременно с това тя да бъде предоставена по интересен и достъпен начин на повече хора.

Дейностите по проекта предвиждат проучване и дигитализация с помощта на най-новите технологии на събрания автентичен материал. Така ще “оживеят“ застиналите семейни архиви, случки и събития - ще говорят за начина на живот в различните периоди от историята, за интересите на хората, ценностите, контактите и интересите им към културни, просветни и професионални общности извън територията на общината.

Свеж поглед към миналото и основа за развитие на бъдещето предлага дейността "Популяризиране на местните традиции от известни български блогъри и инфлуенсъри" по време на ежегодния театрален фестивал на името на Кръстьо Пишурка. Фен-среща и шоу със самодейните актьори ще привлекат младата публика в театралния салон в първото българско читалище „Постоянство“ създадено в Лом 1856г. Известни блогъри и инфлуенсъри ще бъдат поканени за 3 дни да се запознаят с традициите и особеностите на града. Те ще станат част от театралният фестивал на самодейните състави, като открият събитието и едновременно ще предават онлайн. Също така ще обикалят града и ще се запознават с историята му, като посещават известните фамилни къщи, паметници на културата и природни забележителности. Всеки от тях ще покаже град Лом чрез видеоклипове, които ще бъдат излъчени в интернет пространството.

Публикуването на 12 клипа в реално време в социалните мрежи ще направи Лом по-познат и по-интересен за стотици хиляди последователи на модерните лидери в целия свят. По този начин ще се даде тласък на дейности допълващи и разкриващи потенциала на алтернативния туризъм, вплетен в историята по достъпен за широката публика начин. Ще се търси изоставено богатство на традиции и обичаи, което да разкрие още повече от тайните на града и ще бъде съхранена ценната информация за поколенията, която ще е винаги достъпна. Предоставянето на богата колекция от снимки, които показват традициите, обичаите и начина на живота на местните жители на град Лом през XX век ще обогати културата и знанията на всички хора, които се интересуват от история и най-вече на младото поколение.

Целта на проекта е да се съхрани това, което ни отличава от останалите народи, а именно – уникалността и богатството на традициите.

МИГ Лом има потенциал и дадености за нов подход да мотивира жителите си активно да се включат в дейности свързани с опазването и предаването на следващи поколения на нематериалното си културно наследство. Сдружението "Заедно за Лом" и настоящият проект е ключът, който ще отключи това мислене и развитие в тази посока.


Екипът на МИГ ЛОМ пожелава успешно изпълнение на проекта!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти