Механизъм за възстановяване и устойчивост на Европейсткия съюз


МИГ
Механизмът дава възможност за финансова помощ на държавите членки за изпълнение на публични инвестиции и реформи, свързани с екологичния и цифровия преход

Компонент "Устойчиво селско стопанство":

 • повишаване на конкурентоспособността и устойчивото управление на земеделските стопанства в условията на климатичните промени и изискванията за опазване на околната среда
 • техническо и технологично обновление на аграрния отрасъл - по-добра база за изпълнение на изискванията за екологосъобразно земеделие
Изтеглете брошурата тук.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти