Приключи изпълнението на поредния от общо шест финансирани проекта в изпълнение на Стратегията на МИГ Лом, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.


МИГ
През последните 12 месеца „Стийл продакшън“ ЕООД реализира успешно проекта си „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“ на обща стойност 391 166,00 лв., от които 352 049,40 лв. безвъзмездна финансова помощ и 39 116,60 лв. собствено финансиране.

Преди старта на проекта в производствения процес на предприятието се използваше морално остаряло оборудване, без автоматизация на процесите и Цифрово програмно управление.

Основната дейност от проекта бе насочена към подобряване на производствените процеси чрез доставка на автоматична високотемпературна поялна машина за циркулярни триони с твърдосплавни (волфрам-карбидни) пластини, автоматична двойна ъглошлайфаща машина за циркулярни триони с твърдосплавни (волфрам-карбидни) пластини и шлайфаща машина за заготовки от бързорежеща стомана – машини от ново поколение, свеждащи до минимум човешкия труд. Благодарение на високата ефикасност на новите машини се предотврати загубата на време.

Реализацията на проекта осигури на бенефициента ново оборудване, съвременно и високопроизводително и гарантира по-висока прецизност на изпълнение, намаляване необходимостта от използване на ръчен труд, което от своя страна доведе до многократно подобрение на качеството. Новите придобивки позволяват прецизен пряк контрол при процеса на заточване и шлайфане.

Въвеждането в експлоатация на съвременно технологично оборудване доведе до увеличаване на производствения капацитет, повиши производителността и гарантира устойчиво присъствие в завладените пазари и успешно навлизане в нови пазари за „Стийл продакшън“ ЕООД и е нов повод екипът на МИГ Лом да сподели ползата от изпълнението на значими за територията проекти с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти