МИГ
В навечерието на Коледа – на 21.12.2022 г., МИГ-Лом организира информационно събитие, което бе предизвикано от нарастващия интерес на граждани и фирми по предстоящи за отваряне местни и национални мерки, свързани с ВЕИ.

Основната тема в еднодневната информационна среща бе свързана с подготовката на проекти и възможността за кандидатстване за „зелена енергия“ по предстояща за отваряне през 2023 г. процедура BG06RDNP001-19.538 МИГ ЛОМ 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Експерт стратегия Аделина Ангелова разясни основните моменти и изисквания към кандидатите – микро фирми, земеделски производители и занаятчии, като наблегна на необходимата предварителна работа по време на подготовката за кандидатстване и посочените документи. Имаше разисквания по сроковете на разглеждане и плащанията от ДФЗ и изпълнението на договорите на база опита на присъстващите и експертите на МИГ.

Разяснения бяха направени и по обявената за обществено обсъждане Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ от Плана за възстановяване и устойчивост, която ще стартира през януари 2023 г. в национален мащаб. Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова частично охлади провокирания интерес от поскъпването на енергоносителите и електрическия ток, защото микро фирмите от община Лом са недопустими кандидати като развиващи дейност в селски район. В хода на дискусията стана ясно, че това ограничение не касае малките и средни предприятия, които могат да се възползват от възможността след сериозна подготовка с помощта на енергийни специалисти и консултанти, следвайки стриктно европейските изисквания.

Присъстващите 11 участника уточниха с експертите на МИГ индивидуални консултации по график след празничните дни, за да стартират ударно новата 2023 година.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти