МИГ
В първите дни на 2023 г. бе подписан административен договор между ДФЗ и Народно читалище „Постоянство 1856“ за безвъзмездно финансиране по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ.

Ломският фестивал на любителските театри е с национално значение и събира всяка есен верните почитатели на театралната сцена и последователите на патрона си Кръстьо Пишурка от цялата страна. През 2022 г. юбилейното му 15-то издание главният организатор Читалище "Постоянство"1856 превърна фестивала с проект „Непреходното театрално изкуство в Лом през призмата на XV-тия юбилеен фестивал на последователите на Кръстьо Пишурка от НЧ„Постоянство“1856““ на стойност 14 058.20 лв. в истински празник на творческия потенциал на самодейното театралното изкуство.

МИГ
В рамките на отбелязването на празничния театрален фестивал се проведе еднодневна творческа среща и конференция на тема „Любителският театър след Ковид 19?“.Ролята на дигиталните платформи в интернет и синхронизирането им с живото изкуство на театралната сцена бяха в центъра на обсъжданията за отпечатъка й върху самодейния театрален живот в Северозападния регион. В специална брошура ще бъдат поместени изказвания и становища на участниците, както и визията им.

МИГ
Освен престижните награди, определени от журито, всичка членове на трупите получиха рекламни сувенири, които да им напомнят за вълнуващото събитие. А то наистина бе такова, защото изненада за театралите бе участието на Арт студио "Трупата" от Кюстендил, която отбеляза юбилейното събитие с музикалната комедия "Финтът Бекендауер".

Екипът на читалище "Постоянство" ще подготви обзорна трилогия от културни изяви "3В":Вестник,Видео,Вернисаж на тема "15 забележителни любителски спектакъла от ломска сцена през последните 15 години". Фестивалният вестник ще е на хартия и с електронна версия, която ще съдържа блиц-интервюта с 15 фестивални гости. Видеофилмът ще е панорама от снимки и отзиви през годините, събрани от 15 забележителни спектакъла. Вернисажът ще представи фотокопия от афиши на наградените представления от създаването на фестивала до юбилейното издание.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти