Футболни топки и спортни пособия подари на децата от ЖК „Зорница“ кметът д-р Георги Гаврилов по време на откриването на обновения квартал на 19.03.2023 г.. „Тук свършихме не малко работа, кварталът вече има приветлив вид, децата имат чудесно игрище и площадка. Надявам се заедно, с общи усилия, да успеем да санираме и блоковете. Имате нашата подкрепа и трябва да се възползватe от този шанс. Бъдете живи и здрави, семействата и децата ви, и Бог да ви благослови!“ – заяви кметът, който преряза лентата на обекта и лисна менче с вода.

Проектът „Реконструкция на междублоково пространство в ЖК „Зорница“ е на стойнст 249 355,79 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ. Той се финансира по Мярка 4 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По проект на Община Лом и МИГ-Лом в „Зорница“ изпълнителя „Инфра Констръкшън“ ЕООД изграден детска площадка с ударопоглъщаща настилка, мини спортно игрище за футбол и баскетбол (20 на 40 метра), монтирани са 12 пейки и съдове за смет. Междублоковото пространство и подходите към него са преасфалтирани - 4 700 кв. м. улична мрежа, поставени са 300 кв. м. нови бордюри и са обособени 30 паркоместа.

„Този проект бе първият, с който кандидатства Община Лом на 01.11.2018 г. за реализация по Стратегията на МИГ-Лом. Благодаря ви за търпението, защото изпълнението наистина се проточи във времето – договорът с ДФЗ за финансиране бе подписан на 06.07.2020 г., поради забавяне от страна на финансиращия орган и ковид пандемията. Макар и след четири години той бе завършен успешно преди крайния срок 20.07.2023 г.! Договорът осигурява европейски средства, които в момента се верифицират на Община Лом в размер близо 300 хил. лв. с ДДС“ – каза изпълнителният директор на МИГ - Лом Румяна Симеонова.

За доброто настроение се погрижиха и танцьорите от „Ломски ритми“, с ръководител Младен Младенов, към НЧ „23 септември“.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти