Възстановява се звукозаписно студио в Лом и предстои дигитализиране на богатия музикален лентов архив


МИГ
На 03.04.2023 г. СНЦ „МИГ ЛОМ“ и Сдружение "Музикална дъга" подписаха електронно административен договор, който се финансира по Програма за развитие на селските райони (2014-2020) от ЕЗФРСР. Отпуснатата безвъзмездна помощ е 49 960 лв., представляваща 100% одобрени инвестиционни разходи.

Това е 6-тия проект, който ще бъде реализиран по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружението. Тя е „дизайнерска“ мярка – по Регламент на ЕС 1305/2013, разработена за специфичните потребности на местната общност - за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно-исторически ресурси и местната идентичност.

Проектът предвижда възстановяване на дейността на Студио „БРОД“ и модернизиране на оборудването му. Студиото ще предостави цялата необходима база за нови и съвременни културни форми, особено в дигиталната реалност, която е съществена част от ежедневието на младите хора в града и община Лом. Ще бъде дигитализиран целия музикален лентов архив от представленията на НЧ "Постоянство" 1856 Лом и наличния аудио-визуален архив на бившата кабелна телевизия "Глобо" от последните десетилетия. Всички те са запечатали активния културен живот в Лом и след непреходното им съхранение ще бъдат достъпни и дистрибутирани през две световни платформи - YouTube и Facebook.

По иновативен начин ще бъдат представени резултатите по проекта с „Хепънинг“ под надслов "Студио БРОД и "Музикална дъга" - минало и бъдеще в едно!", където на откритата сцена на амфитеатъра в дунавския парк ще бъде представен авторски CD с работно заглавие "Децата на Лом" - албум на вокална група "Шоколадче" от град Лом. Той ще е ломска визитна картичка пред света и с него ще може да се покаже музикалния почерк на нашите малки и големи таланти. Изпълненията на малките певци ще бъдат съпътствани с изпълнения на балерините от балетната школа към НЧ "Постоянство" 1856 с подходяща хореография. Ще бъде представен и завършеният албум "Непознатият Северозападен фолклор" - компилация от архивни записи на БРОД Студио - акцент свързан с ромския бит и фолклор.

С възстановяване на звукозаписната дейност на студиото и предоставяне на готова база за аудио записи, продуциране и издаване на местни и регионални автори, изпълнители, групи и формации, ще се постигне запазване на спецификата на територията и местната идентичност.

Екипът на МИГ ЛОМ пожелава успешно реализиране на проекта и остава на разположение за бъдещи инициативи за развитие на местната общност.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти