Конференцията за местната общност от територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ на тема „ТУРИЗМЪТ КАТО ПЕРСПЕКТИВА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ“ се проведе на 19 Декември /вторник/ 2023 г. в Административната сграда на Общински пазар Лом, зала 1 от екипа на МИГ-ЛОМ съвместно с гост Елица Дякова – изпълнителен директор на МИГ Долна Митрополия –Долни Дъбник, която представи реализирани проекти по подхода Лидер/ВОМР за последния програмен периода.

Конференция

Конференцията откри г-н Румяна Симеонова – изпълнителен директор на МИГ Лом и отчете приноса в икономическия живот на общината и високото място, което Местната инициативна група си е извоювала като вече утвърдена структура на територията на община Лом.
Конференция

Целта на конференцията бе да мотивира заинтересованите страни от община Лом да споделят своя опит и идеи, да възстановят стари и да поставят началото на нови партньорства, както и да насърчи участниците да са още по-активни в осъществяване на своите идеи с европейско финансиране.
Конференция

Представяне на проблемите пред туризма в селските райони и научените уроци по подхода Лидер/ВОМР за последните два програмни периода направи проф. д-р Марина Николова – Ръководител катедра „Аграрна икономика“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ Свищов чрез видеовръзка и онлайн включване. Обмяната на опит и добри практики бяха в основата на събитието.

Добрите практики и постигнати резултати представи чрез видеовръзка и презентация Пламен Чингаров от МИГ Кирково-Златоград. Той представи проекта "Участвай-Наслади се-Сподели", реализиран за опазване на културното наследство и природно богатство на района чрез Стратегията на МИГ. както и проект "Магията на Родопите" за популяризиране на туризма – партньорска инициатива на МИГ Кирково-Златоград и МИГ Ардино-Джебел. Проектите са реализирани по различни програми с европейско финансиране - иновативни, интересни и с висока добавена стойност.

На дневен ред бяха поставени въпросите какво трябва да се направи, за „Да поставим Лом на картата на туриста!“. Темата представи Ели Методиева – туристически гид и представител на Wellstar International GMBH, която очерта конкретни стъпки за получаване на ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ ЛОМ. Тя представи виртуален маршрут за евентуална туристическа група от чужденци, набелязвайки конкретни обекти в град Лом.

От страна на Община Лом пиарът Любомир Замфиров направи разяснения за завършващи обекти, общинска собственост, които се реновират по проекти на МРРБ – общински музей, къщата на Димитър Гинин. Културната инфраструктура е в момента на възстановяване и има готовност да се стартират дейности с туристическа насоченост, беше мнението на общинския експерт. След изказването на г-н Замфиров се разгоря дискусия, свъзана с множество предложения на различни институции и сдружения.

Снежана Томова от туристическото дружество предложи да бъде създадена екопътека, до местността „Пчелина“ – изискват се малко средства – само за маркировка, кът за отдих, пейки и малко облагородяване на трасето. А от там се откриваизглед към Западна Стара планина и Лом!!! Така ломчани ще могат да си направят еднодневен излет от центъра, през турските гробища и „Ловнияя парк“ до „Пчелина“ и обратно.

Тя постави още два въпроса – как можем да включим, част от нашите туристически обекти в 100-те национални туристически обекта? И след ремонта на туристическата спалня в центъра на града не е ли редно да се обособят спални помещения, за ползване от обикновенните туристи от страната на по-приемливи цени?

Ани Каменова представител на Съюза на слепите, инвалидите и пенсионерските клубове в града постави въпроса за създаване на рекламна брошура за града, защото такава не е налична и представлява пропуск от страна на общинското ръководство. Тя изказа готовност да се съберат всички заинтересовани от туризма като икономическа дейност, под патронажа на кмета на града, за да бъдат набелязани конкретни ангажименти на всеки участник.

Кристина Илиева – млад археолог, родом от Лом даде пример с сдружението „Деветашко плато“, чийто партньор е от последните няколко години. Сдружението развива бурна дейност, макар първоначалната подкрепа към него да е била нулева. Сега има фестивали, ангажирани млади хора и реарлизирани културни и арт идеи на местни хора, живеещи в чужбина – това показва, че трябва да има желание и последователност в тази насока. Тя посочи добрия пример на община Чупрене, които успешно развиват ловен туризъм. Според Илиева Лом има бъдеще в урбанистичния туризъм, подобно на русе, заради уникалната си архитектура. Просто трябва всяка история на всяка уникална сграда да се разказва и представя атрактивно и по ново му.

Тони Тодоров от Морска администрация – Лом, обяви пред всички – ЛЕГЕНДАТА ПРОДАВА. „Всички знаем легендата за Кенеди и красива ломчанка, която му е грабнала сърцето, но…. до тук. По-скоро трябва да я развием и опубличим.“- каза той и продължи. „Туризмът е индустрия на преживяването и затова трябва да помислим как всеки дошъл в Лом да съпреживее ежедневието на старите римляни, възрожденските българи и сегашното поколение – с пътуване с корабче или с греяна ракия….“

Всички се обединиха около предложението, че трябва на една маса да седнат и споделят намеренията и отговорностите всички заинтересовани страни под егидата на Кмета на Община Лом г-н Цветан Петров.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти