hmenu
дата на откриване: 02.12.2020 г.
дата на приключване: 31.12.2020 г.

"МИГ Лом обявява за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по мярка 1-.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР"

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d6fb2361-3e35-4e53-95cb-fe513cc03098

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Условия за изпълнение;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи към условията.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти