дата на откриване: 20.07.2022 г.
дата на приключване: 03.08.2022 г.

Документите по процедурата свалете тук.

Проект документите са достъпни на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/a1cf71b4-40b1-4116-84ec-66d4ea8969e6 чрез Информационната система ИСУН2020/Процедури за БФП/ За обществено обсъждане

Срокът за обществено обсъждане е от 20.07.2022 до 03.08.2022 г.
Индикативна дата на обявяване на процедурата – 21.09.2022 г.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 03.08.2022 г. (включително) на следната електронна поща: office@miglom.org

Предложенията и коментарите, изпратени на ел. поща на МИГ ЛОМ следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (email) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Документите по процедурата свалете тук.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти