Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.07.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 22.06.2023 г.

Проект документите са достъпни на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Срокът за обществено обсъждане е до 03.07.2023

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 03.07.2023г. (включително) на следната електронна поща: office@miglom.org и чрез Информационната система ИСУН2020/Процедури за БФП/ За обществено обсъждане https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Предложенията и коментарите, изпратени на ел. поща на МИГ ЛОМ следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (email) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти