Интерактивна карта на проектите на МИГ Лом

LAG Lom Projects interactive map

Map Lom

Ако сте с мобилно устройство, моля, изберете съответния проект от списъка:


ПРСР

1. Валентина Цветанова "Модернизиране на земеделско стопанство в село Трайково, община Лом"
2. Николай Генадиев ЗП "Закупуване на модерна земеделска техника за стопанството на Николай Генадиев"
3. Валентин Максимов ЗП "Закупуване на земеделска техника"
4. ХЕРААГРО ЕООД "Модернизиране на земеделското стопанство на "ХЕРААГРО" ЕООД чрез закупуване на телескопичен колесен товарач"
5. АГРОМАГИ ЕООД "Закупуване на нова земеделска техника за стопанството на фирма "Агромаги" ЕООД"
6. Ивайло Сибинов ЗП "Подкрепа за мoдернизирането на стопанството на Ивайло Сибинов"
7. ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ ООД "Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД гр. Лом"
8. ЕТ МАК-ДОЙФЕ - ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА "Обновяване на линия за производство на хляб и тестени изделия с помощта на МИГ-Лом"
9. "Малчо 2012" ЕООД "Модерен парти център "Малчо" ще забавлява децата на Лом"
10. "ССДД" ЕООД "Изграждане на Автокомплекс "ДА-НИ"
11. ПАВЛИ - 16 ЕООД "Изграждане и обзавеждане на магазин за строителни материали в с. Ковачица, общ. Лом"
13. Народно Читалище "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922" "Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров-1922", село Сталийска махала, община Лом"
14. ОБЩИНА ЛОМ "Изграждане на мемориален парк в гр. Лом"
15. ОБЩИНА ЛОМ "Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. "Зорница", гр. Лом"
16. ОБЩИНА ЛОМ "Обновяване на Дунавски парк в град Лом"
17. СДРУЖЕНИЕ "Туристическо дружество АСПАРУХОВ ХЪЛМ" "Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АСПАРУХОВ ХЪЛМ - "Туристически информационен център - гр. Лом"
17b. Иво Димитров Иванов ЗП "Закупуване на пръскачка и пневматичен транспортьор"

По Регламент (ЕС) №1305/2013

18. РОМА - ЛОМ Фондация "Популяризиране на приноса на ромската общност в развитието на културата и обичаите на община Лом"
19. ОБЩИНА ЛОМ "Провеждане на теренно археологическо издирване на територията на Община Лом"
21. Ривърсайт Трежъри ЕООД "Културотон “АРТ-а-нес” - култура и иновации ще възражда Лом"
22. Народно Читалище "Постоянство" 1856" "Непреходното театрално изкуство в Лом през призмата на XV-тия юбилеен фестивал на последователите на Кръстьо Пишурка от НЧ "Постоянство"1856"
22b. Ломчани и "Музикална дъга" - минало и бъдеще в едно с възстановено Студио БРОД

ОПНОИР

23. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" "По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от две училища в село Ковачица"
24. Първо ОУ "Никола Първанов" Лом "Училище за знания, традиции и единство"
25. СУ "Димитър Маринов" Лом "Заедно към бъдещето"
26. ПГПТ "Успешни заедно"
27. Второ ОУ "К. Фотинов" "Достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включитилно роми от ОУ "Константин Фотинов" град Лом и ОУ "Кирил и Методий" село Замфир"

ОПРЧР

28. ВИЛИ-2007 ЕООД "Разширяване на дейността на ВИЛИ 2007 ЕООД - гаранция за устойчива заетост на безработни"
29. ЕТ "Инна Петрова" "ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите"
30. СЛАДКАРСКА КЪЩА АЛФ ЕООД "Провокиране на интерес и заетост в Сладкарска къща Алф чрез професионаолно обучение"
31. ФИК ИНВЕСТ "Устойчива заетост във ФИК Инвест"
32. ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД "Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост"
33. ОБЩИНА ЛОМ "Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда"
34. ОБЩИНА ЛОМ "Звено за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда"

ОПИК

35. ДИ ВЕН ООД "Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи"
36. ПАВЛОЛЕС ЕООД "Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез придовибиване на високоспециализирано оборудване"
37. СТРОЙПРОЕКТ ЕООД "Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи"
38. СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД "Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "СТИЙЛ ПРОДАКШЪН" ЕООД чрез придовибиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи"
39. МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД "Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "МЕЛ КОРЕКТ 74" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи"
40. ЛИЛИЯ - С - 2010 ООД "Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ЛИЛИЯ-С–2010" ООД чрез придовибиване на високоспециализирани активи"