Добре дошли!Покана за заседание на УС - 01.12.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Нов договор по мярка МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с ЕТ "МАК-ДОЙФЕ-ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА"
                                                                                                            Прочети още...

МИГ Лом организира конференция на тема „Подходът ВОМР – научени уроци и перспективи за територията на МИГ ЛОМ“ - 03.12.2021 г от 10 ч.
ПОКАНА                                                                                              Прочети още...

Шести подписан договор по Мярка 1-4.1. от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Висока оценка за изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Първи договор за местна идентичност на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Процедура за подбор на проектни предложения по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ - втори краен срок.
                                                                                                            Прочети още...

Нов договор в подкрепа на неземеделски дейности с „ПАВЛИ – 16“ ЕООД
                                                                                                            Прочети още...

Заповед за дистанционна работа на МИГ Лом - 20.10.2021 г.
                                                                                                            Прочети още...

МИРГ
МИГ ЛОМ И МИРГ НЕСЕБЪР - бъдещо сътрудничество за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък
                                                                                                            Прочети още...

МИГ Лом с нов договор в подкрепа на селското стопанство
                                                                                                            Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява втори прием на проектни предложения по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.
                                                                                                            Прочети още...

Екипът на МИГ ЛОМ в подкрепа на земеделските стопани за инвестиции в преработката и предлагането на селскостопанските продукти
                                                                                                            Прочети още...

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността „Експерт по прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на МИГ Лом
                                                                                                            Прочети още...

Консултации
МИГ ЛОМ дискутира актуални проблеми с ОИЦ-Монтана
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом проведе информационна среща по мярка 6
                                                                                                            Прочети още...

Пишурката
НЧ „Постоянство“ 1856 - 165 години инициативност и традиция. 
Вчера читалищни дейци, граждани и гости отбелязаха по тържествен начин 165-та годишнина от създаването на читалище „Постоянство“ 1856 - нашето първо ломско читалище.                                                                                                             Прочети още...

Валя
В пълен ход са проекти по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за заседание на УС - 28.09.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за информационна среща, 05.10.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за информационна среща, 01.10.2021
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ - работна среща в Пампорово
                                                                                                           
Прочети още...

Жителите на квартал Боруна са за създаване на местна инициативна рибарска група
                                                                                                           
Прочети още...

Уважаеми съграждани, Информираме ви, че предвиденият за 10 септември 2021 г. празник в с. Ковачица" с МИГ Лом - инициативни на село!" се отлага...
                                                                                                           
Прочети още...

Стратегията на МИГ ЛОМ с нов, увеличен финансов план
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ събира ударно идеи за алтернативен туризъм
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за празник "С МИГ-Лом инициативни на село" в село Ковачица на 10.09.2021 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Полезно обучение за бенефициенти
                                                                                                           
Прочети още...

Обучение
Покана за еднодневно обучение за бенефициенти, на 30.06.2021 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 12.07.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост
                                                                                                           
Прочети още...

Договор
Обучение и работа за младежи на територията на МИГ-Лом
                                                                                                           
Прочети още...

Рибарската група от Несебър агитира ломчани да използват възможностите на Дунав
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за присъствено заседание на УС - 18.06.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за информационна среща, 14.06.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Лозар модернизира стопанството си чрез МИГ-Лом
                                                                                                           
Прочети още...

Още един фермерски проект стартира на територията на МИГ ЛОМ
                                                                                                           
Прочети още...

Договор с "ВИЛИ 2007" ЕООД
                                                                                                           
Прочети още...

ОС

МИГ Лом проведе общо събрание за обсъждане и гласуване на изменения на стратегията си
 
                           
Прочети още...

Договор

Обновяване на Дунавски парк в град Лом
 
                           
Прочети още...


Втори проект на малка фирма получава финансиране по ПРЧР
                                                                                                           
Прочети още...

Сладкарска къща АЛФ ЕООД започва изпълнение на проект на стойност 21820.74 лв.
                                                                                                           
Прочети още...

Подписан договор по мярка 13
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 20.05.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 12.05.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за заседание на ОС на МИГ-Лом - 26.05.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Договор
Подписани договори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на 30.04.2021 г.

                                                                     Прочети още...
Уважаеми съграждани, Местна инициативна група Лом представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ ЛОМ за преходния период.
Дата на откриване общественото обсъждане: 05.05.2021г.
Крайна дата за предложения: 25.05.2021г.

                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 29.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 20.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 14.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка и изпълнение на проекти по Мярка 3-6.4.1 от СВОМР - Втори краен срок
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-Лом стимулира развитието на рибарството и туризма с европейски пари
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за присъствено заседание на УС - 02.04.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 16.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 15.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 09.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Проведена информационна среща по мярка 1-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом проведе информационна среща с потенциални кандидати по ОПИК - 05.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 02.03.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Подписан договор по мярка 12
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом открива процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.405 по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Покана за информационна среща по мярка 1-4.1, 5.3.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за информационна среща по мярка 13, 4.3.2021
                                                                                                           
Прочети още...

В архива Информация => Информационни материали са добавени албум и брошура на МИГ Лом "Проекти за бъдещето в град Лом"

Покана за неприсъствено заседание на УС - 17.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом се отчете с филм.
На 10 февруари /сряда/ 2021 г, от 17:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“19 – Административна сграда Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1, се проведе годишното заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ ЛОМ.
                                                                                                            Прочети още...

Покана за присъствено заседание на УС - 10.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 09.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 08.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 04.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 03.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за заседание на ОС на МИГ-Лом - 10.02.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 14.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 12.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 11.01.2021
                                                                                                           
Прочети още...

1700 лв. дарения от "Пластмаса за благотворителност". Днес, 11.12.2020 г., в офиса на МИГ ЛОМ бяха обобщени резултатите от проведената благотворителна кампания за Гражданска инициатива „Пластмаса за благотворителност“ и бе подписан протокол за предаване на 1700 лв. дарения.
                                                                                                            Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 31.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 31.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 30.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 28.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 1-4.1, "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
                                                                                                            Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 9
                                                                                                           
Прочети още...


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти