Добре дошли!
Покана за две Информационни срещи                                                Прочети още...

Поредни два сключени договора на МИГ Лом по ПРСР                      Прочети още...

Приключи първият прием на проектни предложения по мярка 7.2 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом                                                                                            Прочети още...

За успешния проект на „МЕЛКОРЕКТ“ ЕООД финансиран по ОПИК в изпълнение на СВОМР на МИГ Лом                                                                                                 МИГ 
       
     Прочети още...

Покана за заседание на УС на 25.11.2022 г.                                          Прочети още...

Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ - международно събитие в град Русе                                                                                                 МИГ 
       
     Прочети още...

Пореден успешно изпълнен проект на територията на МИГ Лом с финансовата подкрепа на ОПИК                                                                                                   Прочети още...

Земеделието в плана за възстановяване и устойчивост на България     Прочети още...

Подписан договор по мярка 6 - семейните архиви в ломско "оживяват" дигитално                                                                                                                                   Прочети още...

СЪОБЩЕНИЕ: Отлагане на кандидатстването по мярка 2-4.2                Прочети още...

Културотон в Лом                                                                                 Прочети още...

Покана за заседание на УС на 01.11.2022 г.                                          Прочети още...

Заседание на Общото събрание на МИГ Лом, 30.09.2022 г.
МИГ        
                                                                                                            Прочети още...

Покана за заседание на УС на 03.10.2022 г.                                          Прочети още...

Полезно обучение, 27.09.2022 г.                                                           Прочети още...

Обучение по ИСУН, 26.09.2022 г.                                                          Прочети още...

Покана за две еднодневни обучения на 26 и 27.09.2022 г.                     Прочети още...

Информационна среща по Мярка 3-6.4.1                                               Прочети още...

Покана за заседание на Общото събрание на МИГ Лом на 30.09.2022 г.                                                                                                                                                 Прочети още...

Покана за заседание на УС на 14.09.2022 г.                                          Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява за обществено обсъждане пакет с документи по процедура BG06RDNP001-19.554 МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" с няколко крайни срока от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ                             Прочети още...

Покана за обществено обсъждане на изменения на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Лом                                                               Прочети още...

Покана за информационна среща за м. 3-6.4.1 на 20.09.2022 г.             Прочети още...

Покана за заседание на УС на 08.08.2022 г.                                          Прочети още...

Първи прием по процедура BG06RDNP001-19.656 за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4-7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от СВОМР на МИГ-ЛОМ                                          Прочети още...

Информационна среща по Мярка 4-7.2                                                  Прочети още...

Покана за информационна среща на 03.08.2022 г.                                  Прочети още...

МИГ Лом обявява за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР.                                                                                                   Прочети още...

Съобщение до бенефициентите на СНЦ МИГ ЛОМ със сключени договори по ПРСР
МИГ
        
                                                         Прочети още...Празнуваме деня на Дунав с МИГ-Лом
МИГ
        
                                                       Прочети още и виж галерията...МИГ Лом показа как се формира общност - информационна конференция на тема „Местната инициатива – база за развитие на общността“ се проведе на 30.06.2022 г.                                                                                                               Прочети още...

Покана за еднодневна информационна конференция на МИГ ЛОМ на 30.06.2022 г.                                                                                                                  Прочети още...

Вчера, 22.06.2022 г. в Министерство на земеделието Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова, подписа 4-то изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, с което общият бюджет на МИГ Лом вече е 8 152 823 лв.                                                                                                                   Прочети още...

Покана за Празник на местната инициатива в град Лом
МИГ
                                                                Прочети цялата покана и програмата за празника тук...
Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ представя за обсъждане проект Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4- подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ.                                                                                                    Прочети още...

Покана за Празник на местната инициатива и конкурс за най-вкусна рибна саламура
МИГ
  
                                                                                                         Прочети още...

"С МИГ Лом инициативни на село!" Празник на местната инициатива в село Ковачица
МИГ
  
                                                                                                         Прочети още...

"С МИГ Лом инициативни на село!" Покана за Празник на местната инициатива в село Ковачица
МИГ
  
                                                                                                         Прочети още...

"С МИГ Лом инициативни на село!" Празник на местната инициатива в село Сталийска махала
МИГ
  
                                                                                                         Прочети още...

Покана за заседание на Общото събрание на МИГ Лом, 16.06.2022                                                                                                                 Прочети още...

МИГ ЛОМ дава кураж на съседите
МИГ
  
                                                                                                         Прочети още...

Проекти за 822 030.48 лв. финансира МИГ-Лом за общинските училища
МИГ
  
                                                                                                         Прочети още...

Прием по Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ. 2022 г. Втори краен срок.                                                                                                                Прочети още...

Поздравителен адрес


Поздравителен адрес до НЧ "Кирил Петров 1922" с. Сталийска махала
                                                                                                          Прочети още...

Покана за заседание на УС, 01.04.2022                                                                                                                 Прочети още...

Ломските рибари за устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък
МИРГ
  
                                                                                                         Прочети още...

Покана за заседание на УС, 25.02.2022                                                                                                                  Прочети още...

Вече е онлайн официалният YouTube канал на МИГ-Лом. Всички видеоматериали, свързани с представянето на МИГ, празниците и делниците на Местната инициатива, може да видите в секция "Мултимедия"                                                                                                                 Прочети още...

Покана за заседание на УС, 10.02.2022                                                                                                                  Прочети още...

Покана за заседание на ОС, 10.02.2022                                                                                                                  Прочети още...

Нов договор
МИГ ЛОМ с добра новина за ломските автомобилисти!
Бенефициентът по договора е фирма „ССДД“ ЕООД и ще изпълнява проект "Изграждане на автокомплекс „ДА-НИ“. Имотът, където ще се помещава сервизът се намира в местността „Бахчите“ в землището на гр. Лом.
                                                                                                            Прочети още...

Покана за заседание на УС,18.01.2022                                                                                                                  Прочети още...

Програма празник
  След Празника на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Програма празник
Програма на Празника на МИГ ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Ежегодният „Празник на МИГ-Лом“ ще се проведе на 15 декември в залите на читалище "Постоянство 1856г.“, което тази есен отпразнува 165 години от създаването си. Гвоздеят на програмата е в 18.00 часа с премиерата на филма „Блаженият“, създаден по реална ломска история, описана от съгражданина ни - писателя Емил Андреев в книгата му „Боби Блажения и другия американец“.
                                                                                                            Прочети още...

Информационна конференция на МИГ Лом, 3.12.2021 г.
                                                                                                            Прочети още...

МИГ ЛОМ вече подписва анекси към договори по ПРСР електронно
                                                                                                            Прочети още...


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти