Добре дошли!Покана за неприсъствено заседание на УС - 22.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 02.12.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 30.11.2020
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом организира информационни срещи по мерки 8, 10 и 12
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 6
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 13
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 10.11.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 3-6.4.1
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ активизира рибарския сектор, кандидатства с проект за подготвителни дейности по подмярка 19.3 за вътрешнотериториално сътрудничество.
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 12.
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 8.
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 9, "Насърчаване и подпомагане на младежката заетост - 2020"
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 28.10.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 27.10.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Отворена е процедура за прием на проектни предложения по мярка 10.
                                                                                                           
Прочети още...

Подписан втори договор по най-желаната мярка 3-6.4.1 за неземеделски дейности.
                                                                                                           
Прочети още...

ПРАЗНИК  НА  МЕСТНАТА  ИНИЦИАТИВА се състоя на 16 и 17.10.2020
Празник
                                                                                                            Прочети още...

ПРАЗНИК  НА  МЕСТНАТА  ИНИЦИАТИВА - 16 и 17.10.2020
Уважаеми ломчани и гости на града,

За нас е удоволствие да Ви поканим на „Празник на местната инициатива“, организиран от СНЦ „МИГ ЛОМ“. Целта на публичното събитие е чрез тематичен форум и занимания на открито да бъдат популяризирани местното културно наследство и традиции, да се представят местни производители, земеделци и бизнес, свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на територията и Местната инициативна група Лом.
                                                                                                           
Прочети още...
                                                                                                            Програма на празника...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 19.10.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 12, "За по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020"
                                                                                                           
Прочети още...

Конференция
Международна конференция в Румъния
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 14.10.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 12.10.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 10, "Интеграция на маргинализираните общности, в т. ч. роми, мигранти, други"
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 8, "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места"
                                                                                                           
Прочети още...

Награда
Награда за МИГ Лом
                                                                                                           
Прочети още...

Поздравителен адрес до Община Лом
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за заседание на УС - 25.09.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 10.09.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС - 8.09.2020
                                                                                                           
Прочети още...

Обществено обсъждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 13, "Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ Лом - 2020"
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за обучения и информационни срещи
                                                                                                           
Прочети още...

Информационна среща
"Първа копка" на ремонта на читалището в с. Сталийска махала
                                                                                                           
Прочети още...

Информационна среща
Информационна среща за условията за кандидатстване с инфраструктурни проекти
                                                                                                           
Прочети още...

Покана за неприсъствено заседание на УС
                                                                                                           
Прочети още...

Нов прием с два крайни срока по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
 Туристическата спалня се превръща в туристически център
                                                                                                           
Прочети още...


Информация за одобрени оценителни процедури на МИГ Лом, по които бенефициентите чакат подписване на договори

                                                                                                           
Прочети още...


  Покана за информационна среща
на 18.08.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
  Квартал Зорница в Лом - пред обновление
                                                                                                           
Прочети още...

Среща
 
Среща с управляващия орган на ПРСР в Разлог.
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
 
Сключен договор по мярка 4-7.2
                                                                                                           
Прочети още...


  Покана за неприсъствено заседание на УС на
МИГ Лом на 01.7.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...


  Покана за неприсъствено заседание на УС на
МИГ Лом на 29.6.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект документи за кандидатстване с проектни предложения по мярка 4-7.2 от СВОМР „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Дата на откриване: 19.06.2020 г. Дата на приключване: 05.07.2020 г. 23:59 ч                                                                                                             Прочети още...


  Покана за неприсъствено заседание на УС на
МИГ Лом на 26.5.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписа първия договор по най-атрактивната мярка от стратегията за водено от общностите местно развитие
                                                                                                           
Прочети още...


 
МИГ Лом удължава срока за втори прием по мярка 7 до 26.5.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19
                                                                                                           
Прочети още...


 
Покана за заседание на УС на МИГ Лом на 24.04.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
 
Сключен трети договор по ОПНОИР
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
 
Сключени са първите договори по ОПНОИР
                                                                                                           
Прочети още...

Договор
 
Сключен договор за безвъздмездна финансова помощ
                                                                                                           
Прочети още...

Заповед 7 за дистанционна работа на МИГ Лом.
covid19                                                                                                            Прочети още...

Заповед 6 за дистанционна работа на МИГ Лом.
                                                                                                            Прочети още...

Информационна среща с петнадесет представители на училищата от Община Лом.

                                                                                                            Прочети още...

Договор
Нов договор за безвъздмездна финансова помощ
                                                                                                           
Прочети още...

ПОКАНА за информационна среща до потенциалните бенефициенти за втори прием по мярка 7 - Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми" от СВОМР.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом с ПОКАНА до потенциалните бенефициенти за втори прием по мярка 7 - Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми" от СВОМР.
                                                                                                           
Прочети още...

Дъска
МИГ-Лом с нов председател на Управителния съвет.
                                                                                                           
Прочети още...

Дъска
Четири училищни проекта ще получат финансиране.
                                                                                                           
Прочети още...

Договор
Подписан договор по ПРСР.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 12.02.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 10.02.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

ВИДЕО

                                                             Филм за напредъка на дейността на МИГ-Лом, 2019 г.
                                                             Празник на МИГ-Лом, 2019 г.

Ако видеото не тръгва в браузъра Ви, моля кликнете върху връзката с десен бутон, изберете "Запазване на препратката като...", запазете файла на устройството си и го стартирайте от него.

П О К А Н А за заседание на Общото събрание на МИГ-Лом на 12.02.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 10.01.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 07.01.2020 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Договори
МИГ-Лом - Предколеден дъжд от подписани договори.
                                                                                                           
Прочети още...

Испания
МИГ-Лом на работно посещение в Испания.
                                                                                                           
Прочети още...

Подписан първи договор по мярка 12 на 11.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти