Добре дошли!


Подписан първи договор по мярка 12 на 11.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Проведена информационна среща на 2.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Пресконференция
МИГ-Лом се отчете.
                                                                                                           
Прочети още...

Дарения
МИГ-Лом връчи дарения.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом - подписан договор за БФП.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом проведе двудневно обучение на 30.11 и 1.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Изпълнен проект
Успешно изпълнен проект №BG16RFOP002-2.028-0001 „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД.                                                                                                             Прочети още...

П О К А Н А по повод ПЪРВИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ - 28.11.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за пресконференция на МИГ ЛОМ - 04.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом работи по транснационален проект


Местната инициативна група (МИГ) в Лом направи ползотворни срещи по време на работното си посещение в Италия. Участниците в делегацията посетиха няколко общини, срещнаха се с колеги от МИГ Меридауния и начертаха нови хоризонти за бъдещи европейски сътрудничества.                                                                                   Прочети още...
П О К А Н А за Информационна среща на 02.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за обучение на 30.11. и 01.12.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом празник
Вчера и днес- 09.11.2019 г. МИГ-ЛОМ се представи,състезава, танцува, хапва, пийва и летя с всички ломчани и гости, уважили ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА в атриума на общински пазар, спортен комплекс „Дунавски юнак“ и площада на гр. Лом.                                                                                                             Прочети още...

МИГ-Лом обявява Втори прием за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка и изпълнение на проекти по Мярка 1-4.1 от СВОМР до 16.02.2020 г.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А  за  Празник на Местната инициатива, 8-9.11.2019 г.

Уважаеми ломчани и гости на града,

За нас е удоволствие да Ви поканим на първия си „Празник на местната инициатива“, организиран от СНЦ „МИГ ЛОМ“.
                                                                                                           
Прочети поканата...
                                                                                      Подробна програма на празника...

МИГ-Лом в конференция
МИГ-ЛОМ дебатира с чуждестранните си партньори напредъка на общите начинания

Екипът на МИГ ЛОМ, отговорен за реализация на транснационалния проект "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" проведе он-лайн срещи с партньорите си Gal Meridaunia от Италия и LAG Litoral de la Janda от Испания.

                                                                                                            Прочети още...

МИГ-Лом в конференция
МИГ-ЛОМ участва в международна конференция по подхода „ЛИДЕР“

Екипът на МИГ–ЛОМ взе участие в проведената в хотел „Катарино“ гр. Разлог шеста по ред МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪТРУДНИЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, която се проведе в периода 22 - 24 октомври 2019 г.

                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за Обучение на 30-31.10.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 09.10.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Обучуние на МИГ-Лом
МИГ-ЛОМ започна да обучава кандидати за стартиране на договори
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 07.10.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 26.09.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за Обучение на 25-26.09.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 12.09.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 05.09.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 7, на 11.09.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 11, на 22.08.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом стартира транснационален проект


В продължение на 7 месеца МИГ ЛОМ ще подготви съвместно с партньорите си Gal Meridaunia от Италия и LAG Litoral de la Janda от Испания проект, съгласно подписания на 09.07.2019 г. Административен договор № РД 50-30 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.                                                                                                  Прочети още...

МИГ-Лом открива процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми" от СВОМР на МИГ ЛОМ.                                                                                                   Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 19.08.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 08.08.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Насоки по Мярка 11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца" от СВОМР на МИГ ЛОМ.                 Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 01.08.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 22.07.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

Насоки по Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР на МИГ ЛОМ.                                                     Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 01.07.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

ДФЗ провери на място първото предложение за подобряване на туристическа инфраструктура
                                                                                                            Прочети още...

работаМИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения по Мярка 9 "Насърчаване и подпомагане на младежката заетост" до 30 юни 2019 година.
                                                                                                  Прочети още...


П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 12.06.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

КонкурентностНа 03.06.2019 г. председателят на УС на МИГ Лом, г-жа Пенка Пенкова подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ по процедура № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ – „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ЛОМ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 чрез подхода ВОМР.                                                                                                             Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Дата на откриване: 04.06.2019
Дата на приключване: 19.06.2019 до 16.00 часа
                                                                                                            Прочети още...

Изложение
Екипът на МИГ Лом взе участие в туристическото изложение на природни забележителности в седем области от България и Румъния, проведено в Младежкия дом на Монтана.
                                                                                                            Прочети още...

МИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения по Мярка 4-7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" до 1 август 2019 година.
                                                                                                            Прочети още...

МИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения по Мярка 5-7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" до 1 август 2019 година.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 2-4.2, на 12.06.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом обявява Втори прием за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка и изпълнение на проекти по Мярка 12 от СВОМР до 30.06.2019 г.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 30.05.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Info meeting
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 9, на 10.05.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 10 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ с удължен срок до 30.06.2019 г., 17:30 часа.
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-Лом обявява втори прием за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка и изпълнение на проекти по Мярка 3-6.4.1 от СВОМР от 07.05.2019 до 08.07.2019 г.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 9, на 10.05.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 08.05.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 5-7.5, на 24.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 5-7.5, на 24.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по Мярка 8 от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 15.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 10, на 12.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 9 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“.
                                                                                                            Прочети още...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 12, на 11.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 10, на 12.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 10.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 10 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 12, на 11.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.028 по мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ до 30 май 2019 година.
                                                                                                            Прочети още...

МИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.125 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ до 29 май 2019 година.                                                                                        Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Дата на откриване: 26.03.2019
Дата на приключване: 03.04.2019 до 17.30 часа
                                                                                                            Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 12 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 8, на 27.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ-Лом.
                                                                                                            Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ, мярка 8, „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица”.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 01.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 28.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 21.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 18.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 06.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 27.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Общото събрание на МИГ-Лом на 06.03.2019 г. от 17:00 ч.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 20.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 13.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Уважаеми съграждани от Община Лом,


От 04.02.2019 в ИСУН 2020 стартира приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 1-4.1 - 13.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 22.01.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ - работни посещения в Италия и Испания

През м. декември членове на Управителния съвет и на екипа на Местна инициативна група /МИГ/ Лом, заедно с колеги от МИГ „Завет, Кубрат“ и МИГ “Балчик- Генерал-Тошево“ направиха работни посещения и обмяна на опит с местни инициативни групи от селски райони в Италия и Испания.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 3.01.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти